Thời gian và địa điểm: 10h30 - 12h00, ngày 1/10/2015 tại Học viện Ngoại giao, Phòng Khánh tiết, tầng 4, số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Đăng ký tham gia: il.lectureseries@gmail.com (trước ngày 24/9).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: +84.1657322547 (Mr. Minh)

Nghiên cứu Biển Đông