Chủ biên: Đặng Đình Quý, Nhà xuất bản Thế giới 2011.

Số trang: 510 trang

Sách có bán tại:

- Phòng Tạp Chí Nghiên cứu Quốc tế, Trung tâm Thông tin Tư liệu, Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

- Hiệu sách Nhà Xuất Bản Thế Giới, 46 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Hiệu sách Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 24 Quang Trung, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

 

Nội dung cuốn sách tập trung vào các chủ đề chính sau: (i) Tầm quan trọng của Biển Đông trong bối cảnh môi trường chiến lược đang thay đổi, (ii) Những diễn biến ở  Biển Đông gần đây và hệ lụy đối với an ninh và thịnh vượng ở khu vực, (iii) Các vấn đề pháp lý quốc tế trong các tranh chấp ở Biển Đông, (iv) Quá trình giải quyết tranh chấp, xây dựng lòng tin và phương thức thúc đẩy hợp tác khu vực.

Tải bản mềm (tóm tắt một số nội dung chính) tại đây

Một số bài viết trong cuốn sách

Nguyễn Hồng Thao, Biển Đông, Ba giai đoạn, bốn thách thức, hai cách tiếp cận khu vực và một niềm tin

Bronson Percival, Biển Đông Quan điểm từ Hoa Kỳ

Daniel Scheaffer, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Biển Đông : Một quan điểm từ bên ngoài

Alberto A. Encomienda, Quan điểm và cách tiếp cận về hợp tác khu vực