Chuỗi Hội thảo Đối thoại Đại dương (Ocean Dialogue) là sáng kiến của Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác kênh 1.5 giữa Việt Nam và các đối tác về các vấn đề liên quan đến biển.

Năm 2022, Học viện Ngoại giao đồng tổ chức Hội thảo Đối thoại Đại dương lần thứ 8 với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

HỘI THẢO ĐỐI THOẠI ĐẠI DƯƠNG LẦN THỨ 8HỘI THẢO ĐỐI THOẠI ĐẠI DƯƠNG LẦN THỨ 8