Thời gian

Hoạt động

Ghi chú

8.00 - 8.30

Đăng ký đại biểu

 

8.30 - 9.00

PHIÊN KHAI MẠC

Phát biểu khai mạc dẫn đề của Q. Giám Đốc Học viện Ngoại giao, Chủ nhiệm Chương trình Nghiên cứu Biển Đông  Đặng Đình Quý

 

9.00 - 10.30

PHIÊN 1: TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN TẠI BIỂN ĐÔNG: NHÌN LẠI LỊCH SỬ

Chủ trì: Ông Đặng Đình Quý (Q. Giám Đốc Học viện Ngoại giao, Chủ nhiệm Chương trình Nghiên cứu Biển Đông)

 

9.00 – 9.15

TS. Nguyễn Nhã (Hội Lịch sử Việt Nam): Các chứng cứ lịch sử và khoa học khẳng định chủ quyền của Việt Nam và phản bác những lập luận không có cơ sở khoa học của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 

9.15 - 9.30

Võ Xuân Vinh (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á):

Quá trình yêu sách chủ quyền của Philippine đối với quần đảo Trường Sa và cơ sở pháp lý.

 

9.30 - 9.45

Nhà nghiên cứu độc lập Phạm Hoàng Quân:

Tìm hiểu vài công trình nghiên cứu địa danh các đảo Hải Nam của giới học giả Trung Quốc

 

9.45 - 10.15

Thảo luận

 

10.15 - 10.30

Giải lao

 

10. 30 - 11.45

PHIÊN 2: TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ

Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Hồng Thao (Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

10.30 - 10.45

ThS. Hoàng Việt (Đại học Luật TP Hồ Chí Minh):

Tranh chấp Biển Đông với một số vấn đề pháp lý quốc tế liên quan.

 

10.45 - 11.00

PGS.TS. Nguyễn Bá Diến (Giám đốc Trung tâm Luật Biển và Hàng hải quốc tế, Khoa Luật, ĐH QGHN):

Địa vị pháp lý của đảo trong phân định các vùng biển.

 

11.00 - 11.15

TS. Nguyễn Thị Lan Anh (Phó Chủ nhiệm Khoa Luật, Thành viên Chương trình Nghiên cứu Biển Đông, Học viện Ngoại giao):

Trung Quốc sử dụng luật quốc tế tại tranh chấp Biển Đông

 

11.15 -11.45

Thảo luận

 

11.45 - 13.15

Ăn trưa

 

13.30 - 15.15

PHIÊN 3:

BIỂN ĐÔNG: CÁC DIỄN BIẾN GẦN ĐÂY VÀ HỆ LỤY

TS. Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao

 

13.30 - 13.45

Nguyễn Đức Hùng, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada:

Các vấn đề pháp lý và cách tiếp cận thực tế.

 

13.45 - 14.00

TS. Trần Trường Thủy, Giám đốc Trung tâm Biển Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao:

Những phát triển gần đây tại Biển Đông: Ghi nhận từ các hội thảo quốc tế trong và ngoài nước.

 

14.00 - 14.15

PGS. TS. Nguyễn Hồng Thao (Đại học Quốc gia Hà Nội):

Cuộc chiến pháp lý mới về Đường lưỡi bò ở Biển Đông.

 

15.15 – 14.30

Đại tá Nguyễn Văn Hải ( Bộ Tham mưu Hải quân, Bộ Quốc phòng):

Tình hình các diễn biến gần đây trên Biển Đông

 

14.30 -15.00

Thảo luận

 

 

15.00 – 15.15

Giải lao

 

 

15.15 – 17.00

PHIÊN IV: XU THẾ TÌNH HÌNH VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Chủ trì: Nguyễn Đức Hùng, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada

 

15.15 - 15.30

ThS. Nguyễn Minh Ngọc (Chương trình Nghiên cứu Biển Đông, Học viện Ngoại giao):

Những chủ thể và tư duy đối ngoại mới ở Trung Quốc: Hệ lụy đối với chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông

 

15.30 - 15.45

GS.TS. Lê Văn Cương (Thiếu tướng, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Khoa học Công an, Bộ Công an):

Diễn biến tại Biển Đông đến 2020 và những việc cần làm.

 

15.45 - 16.00

Nguyễn Trường Giang (Vụ trưởng Vụ Thông tin, Tuyên truyền và Tư liệu, UBBGQG):

Tương lai của Biển Đông

 

16.00 - 16.15

Nguyễn Đăng Thắng (NCS Vương Quốc Anh) – Nguyễn Thị Thanh Hà (Chuyên viên Liên hợp quốc):

Một số suy nghĩ về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

 

16.15 – 16.45

Thảo luận

 

 

16.45  - 17.00

Bế mạc