1. Mục đích: Chia sẻ thông tin, các nghiên cứu và đánh giá mới nhất của học giả quốc tế, khu vực về Biển Đông; tăng cường hiểu biết về lợi ích chung trong việc giữ hoà bình, ổn định ở Biển Đông; đề xuất các hướng giải pháp cho các tranh chấp tại Biển Đông.

2. Chủ đề: “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”

3. Thời gian: Hội thảo chính thức từ 11-12 tháng 11 năm 2013

4. Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Việt Nam

5. Thành phần: (i) Các học giả từ các bên liên quan trực tiếp đến tranh chấp; (ii) Các học giả từ các nước có lợi ích trực tiếp tới hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông như: các nước ASEAN khác, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc...; (iii) Các học giả quan tâm tới Biển Đông; (iv) Quan chức chính phủ các nước; (v) Ngoại giao đoàn tại Việt Nam; vi) Đại biểu Việt Nam; (vii) Báo chí quốc tế và Việt Nam.

Dự kiến có hơn 200 đại biểu tham dự, trong đó có hơn 70 đại biểu quốc tế gồm học giả và quan chức chính phủ đến từ hơn 30 nước và vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế; hơn 40 đại diện Ngoại giao đoàn tại Việt Nam; và hơn 80 các học giả, đại biểu Việt Nam. Tổng 38 tham luận sẽ được trình bày tại Hội thảo.

6. Các chủ đề thảo luận: Hội thảo với chủ đề như trên dự kiến được chia thành các phiên theo những chủ đề sau: (i) Những diễn biến gần đây ở Biển Đông; (ii) ASEAN và Biển Đông (iii) Quan hệ giữa các nước lớn và Biển Đông; (iv) Luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển 1982 và Biển Đông; (v) Những diễn biến pháp lý gần đây và Biển Đông; (vi) Các kinh nghiệm quốc tế và khu vực trong xử lý tranh chấp biển; (vii) Đánh giá Tuyên bố Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) và việc thực thi DOC; (viii) Quản lý căng thẳng và tương lai của Biển Đông; (ix) Khuyến nghị chính sách và thảo luận tự do.

7. Ngôn ngữ: tiếng Anh, dịch cabin Anh-Việt.

 Tải thông tin chi tiết tiếng Anh (Workshop Booklet) tại đây, và Chương trình tiếng Việt tại đây.