Ông Fu Chengyu, Giám đốc điều hành CNOOC cho biết TQ mời khai thác các lô này dựa theo kế hoạch của chính phủ và lời mời đầu tiên sẽ được đưa ra trong năm nay. Xem thêm: (Trading Markets-HK) CNOOC to resume offering deepwater blocks this year, chief executive.

Theo luật pháp TQ, CNOOC được độc quyền trong việc hợp tác với các công ty nước ngoài trong việc khai thác ngoài biển khơi và CNOOC chiếm 51% vốn trong các liên doanh đó.

Trong năm 2010, 5 công ty nước ngoài, bao gồm BG của Anh và Husky sẽ khoan hơn 10 giếng ở vùng biển sâu thuộc Biển Đông. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Fu Chengyu nói CNOOC có quyền từ chối đầu tiên đối với lô 664/18 và lô 53/30 thuộc vùng lòng chảo Qiongdongnan thuộc Biển Đông trong bối cảnh Devon - công ty được quyền khai thác từ năm 2005 - đang chuyển hướng những tài sản trên toàn cầu.

Ông Fu cũng cho biết thêm là trong vòng 10 năm nữa sản lượng khí hydrocarbon ngoài khơi TQ sẽ tăng gấp đôi, lên tới 100 triệu tấn dầu quy đổi, nếu tính cả số lượng khí tự nhiên đã được hóa lỏng. Và nếu có đủ các thiết bị, sản lượng dầu khí ngoài khơi của TQ sẽ tăng từ 367 thùng dầu quy đổi trong năm 2010 lên tới 514 triệu thùng vào năm 2015.

Được biết, theo kế hoạch mở rộng sản xuất, CNOOC sẽ đầu từ 100 tỷ NDT trong vòng một thập niên tới để sản xuất trong nước các thiết bị khai thác vùng biển sâu.