Bài bình luận này với tựa đề “Trung Quốc làm thế nào để Mỹ ‘ngậm miệng’” cho rằng do những ngôn từ của NT Mỹ Hillary phát biểu tại Diễn đàn ASEAN ngày 23/7 về vấn đề "Nam Hải" (Biển Đông) đã khiến cho quan hệ Trung - Mỹ bước vào thời kỳ tương đối khó xử, trong khi đó thái độ muốn can dự vào vấn đề "Nam Hải" (Biển Đông) của Mỹ càng làm Trung Quốc tức giận. Sở dĩ Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ với phát biểu của Hillary một mặt là do Mỹ đột nhiên đề cập đến “sự bất ngờ” "Nam Hải" (Biển Đông) , một mặt cũng do sự giao lưu giữa Mỹ với một số nước thành viên ASEAN chặt chẽ hơn giao lưu với Trung Quốc. Mặc dù vậy, Bắc Kinh không nên để sự phẫn nộ đó làm quấy nhiễu sức phán đoán của tự thân, vì trên thực tế Mỹ chưa hề bày tỏ rõ ràng sẽ can dự vào "Nam Hải" (Biển Đông) , do vậy, chính sách liên quan của Mỹ trên thực tế sẽ không có sự thay đổi. Bài viết bình luận rằng cách phản hồi tốt nhất của Trung Quốc đối với việc này là tiến hành phản kích đối với sự khuyếch chương ngoại giao của CP Mỹ, bảo đảm sức ảnh hưởng của mình tại khu vực Đông Nam Á. Trong 10 năm trước, Trung Quốc giữ được địa vị kinh tế tương đối cao tại khu vực này, đồng thời hình tượng quốc gia của Trung Quốc cũng được nâng cao bằng các thủ đoạn ngoại giao của chính phủ. Trên cơ sở đó, Trung Quốc chỉ cần duy trì “Chuẩn tắc hành vi tại khu vực "Nam Hải" (Biển Đông) ” với ASEAN thì có thể hóa giải “sóng gió ngoại giao” do Mỹ phát động này.