Các phát hiện lớn về khí của Công ty Husky đã làm tăng triển vọng về khí tự nhiên tại Trung Quốc và khả năng khai thác tại vùng biển sâu.

Sau khi hoàn thành thiết kế, Công ty Husky đã đệ trình lên chính phủ kế hoạch phát triển mỏ khí ở vùng biển sâu thuộc Biển Đông. Mỏ Liwan 3-1 nằm ở Lô 29/26 trong vùng bồn địa cửa sông Châu Giang với độ sâu là 1.345 mét. Theo đánh giá, mỏ này có trữ lượng 5,3 triệu m3 khí mỗi ngày và có thể tăng lên đến 15 triệu m3. Gần đây, Công ty Husky đã tìm thấy các mỏ Liuhua 34-2 và Liuhua 29-1, đưa tổng sản lượng khí trong Lô lên đến 4-6 tỷ m3.

Công ty Husky có trụ sở tại Canada, tỷ phú Lý Gia Thành (Hồng Công) chiếm cổ phần lớn của Công ty.

CNOOC sẽ cùng tham gia khai thác. Gần đây, CNOOC đã tiến một bước dài mở rộng hoạt động ở vùng biển sâu, bao gồm cả việc mua sắm thiết bị và kỹ thuật (khai thác) biển sâu. CNOOC cũng đã đóng tàu khoan lớn sử dụng ở vùng biển sâu và bắt đầu xây dựng trung tâm ở Chu Hải - thành phố đối diện với Macao. Trung Quốc đã bắt đầu giai đoạn mới trong việc khai thác khí tự nhiên và khai thác tài nguyên ở vùng biển sâu.