Diễn giả chính, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David R. Stilwell, đã có bài phát biểu quan trọng về chính sách của Mỹ ở Biển Đông.

Thảo luận chính: Richard Javad Heydarian, chuyên gia, Philippine Daily Inquirer; Nong Hong, Giám đốc điều hành, Viện nghiên cứu Trung - Mỹ; TS. Nguyễn Hùng Sơn, Viện trưởng Viện Biển Đông.

Hội nghị được tổ chức nhằm phân tích và thảo luận chuyên sâu về tình hình Biển Đông và dự kiến triển vọng.

Link: https://www.csis.org/events/online-event-tenth-annual-south-china-sea-conference-keynote-and-session-one