Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 23/3-29/3)

Mô tả
Philippines nối lại hoạt động cải tạo cơ sở ở Biển Đông; Indonesia phản đối đường 9 đoạn của Trung Quốc và muốn đóng vai trò người trung gian; Campuchia đưa ra lập trường ủng hộ Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông
Kích thước
867.37 KB
Ngày tạo:
06-04-2015
Lượt xem
287