Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 10.9-16.9)

Mô tả
Ngoại trưởng Trung Quốc thăm hai nước Việt Nam và Philippines; Hai tàu chiến Trung Quốc bám đuôi tàu chiến Nhật ở Biển Đông; Nhật Bản - Malaysia ký MOU tăng cường hợp tác quốc phòng; Indonesia - Việt Nam cam kết thúc đẩy phân định biển, hợp tác nghề cá; Mỹ - Ấn thúc đẩy hợp tác Ấn Độ Dương Thái Bình Dương.
Kích thước
1.09 MB
Ngày tạo:
18-09-2018
Lượt xem
193