Ông Ni Phong, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện khoa học xã hội Trung Quốc cho biết bản Báo cáo của BQP Mỹ này nói về cảm xúc của Lầu Năm Góc nhiều hơn là sự thực của vụ việc. Những người soạn thảo bản báo cáo này chủ yếu là các quan chức dân sự trong BQP và phái Diều hâu của Mỹ, rất ít trong số họ là các chuyên gia về Trung Quốc, do vậy bản báo cáo này là không chính xác và không chuyên nghiệp, nó sử dụng từ ngữ rất mơ hồ và không có bằng chững vững chắc. Ông Bàng Trung Anh, một học giả về chính trị thế giới thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc đã chỉ ra sự mâu thuẫn trong bản báo cáo, cho rằng chính sách quân sự của Mỹ đối với Trung Quốc không phải là đơn nhất.

 

Tờ Nhân dân Nhật báo ngày 18/8 có bài viết cho rằng bản báo cáo này là di sản của tư duy Chiến tranh Lạnh. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hàng năm Mỹ từng công bố báo cáo quân sự của Liên Xô. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ luôn tìm kiếm “kẻ địch giả tưởng chiến lược”. Nhân loại bước vào thế kỷ 21, Mỹ công bố bản báo cáo thường niên về tình hình quân sự nhằm vào Trung Quốc, đó là sự hiện thân của tư duy thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Bài viết cũng bình luận rằng lần đầu tiên bản báo cáo này đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc. So với các năm trước, bản báo cáo năm 2010 có sự thay đổi tế nhị. Báo cáo năm 2009 có tựa đề “Báo cáo quân lực Trung Quốc”, năm 2010 được đổi thành “Phát triển quân sự và an ninh liên quan đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Giới truyền thông Mỹ chú ý đến thời gian công bố bản báo cáo là ngay sau khi giới truyền thông quốc tế đưa một lượng tin lớn về việc Trung Quốc vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Bản báo cáo cũng bày tỏ: mối quan hệ quân sự bền vững và đáng tin cậy Trung-Mỹ sẽ có lợi cho việc làm giảm sự không tin tưởng lẫn nhau, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, từ đó mở rộng lĩnh vực hợp tác.

 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18/8, NFN Báo chí BQP/TQ, Đại tá Cảnh Nhạn Sinh nói: Trung Quốc kiên quyết phản đối báo cáo do BQP Mỹ công bố mới đây. Đại tá Cảnh Nhạn Sinh nêu rõ, báo cáo này phớt lờ sự thật khách quan, chỉ trích việc xây dựng quốc phòng và quân đội bình thường của Trung Quốc, thổi phồng cái gọi là "đe doạ quân sự" của Trung Quốc đối với Đài Loan, chỉ trích Trung Quốc tạm ngừng giao lưu quân sự Trung-Mỹ đã cản trở sự hợp tác giữa hai quân đội. Đại tá Cảnh Nhạn Sinh nhấn mạnh: Trung Quốc trước sau như một, đi con đường phát triển hoà bình, kiên định thực thi chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ, không gây đe doạ quân sự đối với bất cứ nước nào.