Tên

Thông cáo Chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43

Mô tả
Tuyên bố Chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 “Tăng cường các nỗ lực hướng tới Cộng đồng ASEAN: từ Tầm nhìn đến Hành động” Hà Nội, Việt Nam, 19 - 20 tháng 7 năm 2010
Kích thước
211.42 KB
Ngày tạo:
22-07-2010
Lượt xem
422