Tên

Tăng cường kết nối giữa Hàn Quốc và Quad tại khu vực

Mô tả
Kể từ khi được tái khởi động năm 2017, đối thoại bốn bên giữa Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ (Quad) đã trở thành một tập hợp nhóm có ảnh hưởng hơn, được thể chế hóa mạnh mẽ hơn với chương trình nghị sự ngày một rộng mở. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc có thể được coi là một trong những đối tác tiềm năng nhất của Quad vì có nền kinh tế lớn, hệ thống dân chủ vững vàng và quan hệ chiến lược với Mỹ. Thời điểm hiện tại là chín muồi để Hàn Quốc tăng cường hợp tác với Quad tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (ÂĐD - TBD), nhất là khi Hàn Quốc vừa có chính quyền mới. Kể cả khi Quad không chính thức mở rộng thành viên (vấn đề Quad hiện không cân nhắc), Quad và Hàn Quốc vẫn có nhiều biện pháp thực tế và hiệu quả để theo đuổi các lợi ích và giá trị chung, thông qua các cơ chế toàn diện và linh hoạt.
Kích thước
922.76 KB
Ngày tạo:
06-02-2024
Lượt xem
200