Tên

(SÁCH) Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực

Mô tả
Chủ biên: Đặng Đình Quý, Nhà xuất bản Thế giới 2010. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học  Quốc tế do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia tổ chức tại Hà Nội từ 26-27 tháng 11 năm 2009.    
Kích thước
6.27 MB
Ngày tạo:
17-10-2010
Lượt xem
601