Tên

Một khuôn khổ cho việc hoạch định chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc

Mô tả
  Mỹ nên đối phó với Trung Quốc như thế nào? Khuôn khổ nào cho chính sách Trung Quốc có thể giúp Mỹ tối đa hoá những lợi ích đa dạng, và không phải lúc nào cũng thống nhất? Mỹ hiện đang chứng kiến một chiến dịch tranh cử tổng thống mà nếu trong một thế giới lý tưởng hơn thì chiến dịch này sẽ tập trung vào việc đưa ra và giải đáp những câu hỏi trên, nhưng đó không phải là cuộc tranh cử hiện nay.  
Kích thước
652.16 KB
Ngày tạo:
06-04-2016
Lượt xem
515