Thiếu tướng La Viện cho rằng hai bờ đều là con cháu Viêm Hoàng, nên cần hợp tác bảo vệ biên cương dân tộc TQ, như cùng phối hợp phòng ngự Nam Hải (Biển Đông), quân đội Đài Loan trên đảo Thái Bình (Ba Bình) có thể tạo điều kiện thuận lợi về cung cấp hậu cần cho Đại lục v.v.

Tác giả cho rằng hai bờ có không gian hợp tác rất lớn trong việc hợp tác phòng ngự Nam Hải. Trước hết, tuy nội bộ hai bờ còn có bất đồng về bảo vệ quyền lợi tại Nam Hải, nhưng về phương diện đối ngoại là đồng nhất, đều không muốn lãnh thổ rơi vào tay nước khác. Đây là nền móng của việc hợp tác. Hai là, nhiều đảo tại Nam Hải cách xa ĐL và thực tế ĐL cũng khó có thể vươn tới. Nếu hai bờ tiến hành hợp tác sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lợi ích chính trị và kinh tế của ĐL hiện nay.

Tác giả đã nêu lại hai lần hợp tác giữa hai bờ trong cuộc chiến Tây Sa (Hoàng Sa) năm 1974 và chiếm đảo Gạc Ma tại Trường Sa năm 1988, đồng thời nêu lại ý tưởng của Trợ lý Giáo sư Đại học Khoa học TQ - Đài Loan Bao Thuần Lượng về việc TQ và ĐL trao đổi quyền quản lý đảo hoặc cho nhau thuê lâu dài từ 10-50 năm. Theo đó, TQ trao Đài Loan quyền quản lý đảo Mi Châu ở Phúc Kiến, ĐL trao TQ quản lý hoặc cho thuê lâu dài Đảo Thái Bình (Ba Bình).

Theo Trợ lý Giáo sư Bao Thuần Lượng cho rằng, Đảo Mi Châu có vị trí tôn giáo rất quan trọng đối với người dân ĐL (thờ Mẫu tổ), đồng thời cũng là tiền tuyến đối đầu quân sự giữa hai bờ. Nếu ĐL quản lý Đảo Mi Châu một mặt sẽ mở rộng phạm vi phi quân sự giữa hai bờ, góp phần tăng cường bảo đảm an ninh cho ĐL, mặt khác sẽ được đông đảo người dân tín ngưỡng tôn giáo ĐL hoan nghênh. Tuy nhiên tác giả cho rằng, việc trao đổi này còn cần giải quyết một số vấn đề cụ thể như việc di dời, giải quyết vấn đề hộ tịch, quốc tích, tài sản cho cư dân trên đảo. Một yếu tố khác nữa là vấn đề bầu cử của ĐL. Việc tranh cử của đương cục ĐL có thể ảnh hưởng đến các quyết sách của ĐL. Đương cục ĐL cần thấy rằng việc cùng phối hợp phòng ngự ở Nam Hải còn có thể sẽ được những lợi ích từ việc hai bên cùng khai thác tài nguyên dầu khí ở Nam Hải (Biển Đông).{jcomments on}