Hội thảo Quốc tế Biển Đông lần 13
Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông năm nay sẽ quy tụ khoảng 40 diễn giả là các chuyên gia hàng đầu ở trong và ngoài nước; hàng trăm đại biểu là học giả hàng đầu thế giới, quan chức, ngoại giao đoàn và doanh nghiệp từ nhiều nước trên thế giới. Hội thảo sẽ thảo luận các diễn biến liên quan đến khu vực nói chung và Biển Đông nói riêng cả từ khía cạnh địa chính trị và pháp lý, vai trò và tầm nhìn của ASEAN về Biển Đông, cùng các vấn đề an ninh biển truyền thống và phi truyền thống nổi lên hiện nay.

Thông tin Chi tiết Hội thảo tại đây