Tên

Các giới hạn trên biển Số 150 (Văn bản Bổ sung về Thực tiễn các quốc gia)

Mô tả
Văn bản Bổ sung về Thực tiễn các quốc gia (đi kèm với Báo cáo Các giới hạn trên Biển số 150) nhằm mục đích đánh giá lập trường pháp lý quốc tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) đối với các đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải và các quần đảo xa bờ.
Kích thước
7.31 MB
Ngày tạo:
08-07-2022
Lượt xem
411