Tên

Biển Đông tuần qua (từ 9/9-15/9)

Mô tả
ASEAN, Trung Quốc bàn về xây dựng bộ quy tắc trên Biển Đông; Trung Quốc yêu cầu Mỹ không can thiệp vào tranh chấp biển và dự định xây trung tâm cảnh báo sóng thần ở Biển Đông; Philippines kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế đối với vụ kiện Trung Quốc và xem xét gỡ bỏ các khối bê tông ở Scarborough; Hải quân ASEAN nhất trí ủng hộ COC; Nâng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore.
Kích thước
715.75 KB
Ngày tạo:
18-09-2013
Lượt xem
383