Tên

Biển Đông tuần qua (từ 9/7-15/7)

Mô tả
Hội nghị ASEAN không ra được Thông cáo chung; Trung Quốc bắt giữ tàu cá Việt Nam, đưa 30 tàu cá ra Trường Sa đánh bắt; lắp đặt trạm rađa mới ở Biển Đông; Việt Nam thành lập Viện Biển Đông, phản đối 30 tàu cá Trung Quốc khai thác phi pháp ở Trường Sa; Philippines thành lập đội phản ứng nhanh và cho đấu thầu ba lô dầu khí tại Biển Đông; Mỹ kêu gọi ‘Không đe dọa ở Biển Đông’
Kích thước
1.21 MB
Ngày tạo:
16-07-2012
Lượt xem
367