Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 8/6-14/6)

Mô tả
G7 ra tuyên bố chung phản đối Trung Quốc xây đảo ở Biển Đông; Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố chung của G7 và đẩy mạnh kế hoạch khai thác dầu ở Biển Đông; Việt Nam hoan nghênh mọi đóng góp xây dựng vì ổn định ở Biển Đông; Philippines chiếu phim tài liệu về Biển Đông; Malaysia phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển nước này; Mỹ thúc giục Trung Quốc ngừng xây dựng trái phép ở Biển Đông
Kích thước
1.10 MB
Ngày tạo:
18-06-2015
Lượt xem
391