Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 8/10-14/10)

Mô tả
Philippines trấn an Trung Quốc về hoạt động diễn tập với Mỹ; Malaysia bày tỏ lo ngại về việc quân sự hóa Biển Đông; Tổng thống Trump 'chỉ trích’ chính quyền tiền nhiệm về vấn đề Biển Đông; Australia - Nhật Bản phản đối hoạt động quân sự hóa Biển Đông.
Kích thước
1.05 MB
Ngày tạo:
16-10-2018
Lượt xem
174