Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 5.11-11.11)

Mô tả
Mỹ - Trung đối thoại ngoại giao và an ninh lần hai; Việt Nam phản đối Trung Quốc xây dựng trạm quan trắc ở Trường Sa; Philippines - Trung Quốc không ký thỏa thuận thăm dò ở Biển Đông; Nhật Bản hỗ trợ năng lực quốc phòng cho Philippines; Indonesia nhấn mạnh tầm quan trọng của COC
Kích thước
931.24 KB
Ngày tạo:
13-11-2018
Lượt xem
388