Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 3.9-9.9)

Mô tả
Trung Quốc phản đối sự hiện diện của tàu chiến Anh ở Biển Đông và phát triển thủy phi cơ nội địa “khủng”; Philippines giải cứu thành công tàu chiến mắc cạn ở Trường Sa; Tàu hải quân Anh thách thức yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.
Kích thước
1.01 MB
Ngày tạo:
21-09-2018
Lượt xem
187