Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 30/6-6/7)

Mô tả
Trung Quốc bắt giữ một tàu cá và 6 ngư dân Việt Nam và đưa toàn bộ Biển Đông vào khu cảnh báo bão; Việt Nam đề nghị LHQ lưu hành văn bản phản đối Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc giải thích lý do bắt tàu cá Quảng Ngãi; Mỹ phản đối hành động cưỡng ép trong tranh chấp biển; Nhật Bản khẳng định cần giải quyết hòa bình tranh chấp biển
Kích thước
1.28 MB
Ngày tạo:
11-07-2014
Lượt xem
351