Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 29.10-4.11)

Mô tả
Trung Quốc cảnh báo Mỹ không can thiệp vào vấn đề Biển Đông và ngang nhiên vận hành trạm khí tượng ở Trường Sa; Philippines - Trung Quốc cam kết cùng duy trì hòa bình Biển Đông; Tư lệnh Hải quân Mỹ cam kết thúc đẩy tự do hàng hải trên Biển Đông.
Kích thước
1.14 MB
Ngày tạo:
06-11-2018
Lượt xem
185