Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 28/9-4/10)

Mô tả
Trung Quốc phản đối các bên khai thác dầu khí ở Biển Đông; Việt Nam chỉ trích hoạt động xây dựng đảo của Trung Quốc; Philippines kêu gọi tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Biển Đông; Tổng thống Mỹ đề cao giải quyết tranh chấp biển bằng luật quốc tế; Mỹ - Nhật - Ấn kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp biển
Kích thước
993.79 KB
Ngày tạo:
07-10-2015
Lượt xem
554