Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 28/4-4/5)

Mô tả
Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 ra Biển Đông; Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông; Mỹ - Philippines đạt thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới; Ngoại trưởng Philippines: Mỹ sẽ bảo vệ nếu PLP bị tấn công ở Biển Đông’ Pháp ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp Biển Đông.
Kích thước
927.29 KB
Ngày tạo:
06-05-2014
Lượt xem
360