Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 27.8-2.9)

Mô tả
Trung Quốc khẳng định không có vấn đề về tự do hàng hải ở Biển Đông; Tàu chiến Philippines mắc cạn ở Trường Sa; Mỹ khẳng định sẽ luôn hiện diện ở Biển Đông; Tàu chiến Mỹ - Nhật Bản diễn tập chung ở Biển Đông.
Kích thước
970.70 KB
Ngày tạo:
04-09-2018
Lượt xem
181