Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 24/8-30/8)

Mô tả
Đàm phán nhóm công tác Việt - Trung về hợp tác trên biển; Giàn khoan HD-981 tiếp tục hoạt động ở Biển Đông; Philippines nhờ Mỹ giúp giám sát tình hình Biển Đông; Thái Lan cam kết thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử; Ấn Độ muốn tiếp tục hoạt động dầu khí ở Biển Đông; Úc bày tỏ lo ngại về tranh chấp biển trong khu vực
Kích thước
1.15 MB
Ngày tạo:
03-09-2015
Lượt xem
544