Tên

Biển Đông tuần qua (từ 23/7-29/7)

Mô tả
Trung Quốc bầu ban lãnh đạo và bổ nhiệm chỉ huy đơn vị đồn trú ở 'Tam Sa', Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa là vô giá trị; Philippines phản đối Trung Quốc lập đơn vị đồn trú ở Biển Đông; Bộ Ngoại giao Mỹ quan ngại việc Trung Quốc lập ‘Tam Sa’, Nhóm Nghị sĩ Mỹ đề xuất Nghị quyết về Biển Đông; Ấn Độ và Indonesia ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông
Kích thước
1.52 MB
Ngày tạo:
01-08-2012
Lượt xem
339