Tên

Biển Đông tuần qua (từ 23/4-29/4)

Mô tả
Trung Quốc xây cầu tàu và xúc tiến du lịch tại Hoàng Sa; Việt Nam nêu quan ngại về tranh chấp  Scarborough; Philippines muốn ASEAN can thiệp tranh chấp biển và cảnh báo Trung Quốc đe dọa tự do hàng hải; Ấn Độ xúc tiến thăm dò dầu khí ở Biển Đông; Tàu hải quân Trung Quốc và Mỹ lần lượt thăm Việt Nam.
Kích thước
5.68 MB
Ngày tạo:
05-05-2012
Lượt xem
362