Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 22/6-28/6)

Mô tả
Trung Quốc khẳng định không thay đổi yêu sách biển và triển khai giàn khoan Hải Dương 981 ra Biển Đông; Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động xây dựng ở Trường Sa; Philippines chỉ trích Trung Quốc bắn đạn thật ở Biển Đông và ngừng việc sửa chữa đường băng trên đảo Thị Tứ; Mỹ chỉ trích hành động quyết đoán trên biển của Trung Quốc
Kích thước
1.01 MB
Ngày tạo:
03-07-2015
Lượt xem
383