Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 21/4-27/4)

Mô tả
ASEAN - Trung Quốc tham vấn về Biển Đông; Diễn đàn Hải quân Tây Thái Bình Dưỡng lần thứ 14 thông qua Quy tắc ứng xử đụng độ bất ngờ trên biển; Việt Nam khánh thành hai bưu điện văn hóa tại huyện đảo Trường Sa; Philippines dự định mua 8 tàu tấn công đổ bộ; Quan chức Thái Lan: ‘Không có khung thời gian cho COC’; Mỹ-Nhật kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp biển
Kích thước
1,016.31 KB
Ngày tạo:
29-04-2014
Lượt xem
300