Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 20/10-26/10)

Mô tả
ASEAN - Trung Quốc sắp thảo luận về Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông; Việt Nam phản đối mọi thay đổi hiện trạng ở Biển Đông; Philippines khẳng định quyết tâm theo đuổi vụ kiện ở Biển Đông; Lào ủng hộ các biện pháp hòa bình tại Biển Đông; Philippines, Mỹ và Nhật Bản diễn tập chung trên Biển Đông
Kích thước
1.06 MB
Ngày tạo:
28-10-2014
Lượt xem
522