Tên

Biển Đông tuần qua (từ 2/4-8/4)

Mô tả
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia; ASEAN thảo luận về COC trước khi đàm phán với Trung Quốc; Việt - Nga liên doanh khai thác dầu khí ở Biển Đông; Philippines kêu gọi ASEAN thống nhất trong vấn đề Biển Đông; Ấn Độ cho rằng Biển Đông là tài sản của thế giới.
Kích thước
3.10 MB
Ngày tạo:
10-04-2012
Lượt xem
386