Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 2/3-8/3)

Mô tả
Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động du lịch ở Biển Đông; Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt cải tạo đất ở Trường Sa; Philippines đưa vấn đề cải tạo đất ra Liên Hợp Quốc; Mỹ lo ngại tốc độ Trung Quốc cải tạo đất ở Biển Đông
Kích thước
978.48 KB
Ngày tạo:
11-03-2015
Lượt xem
398