Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 19/5-25/5)

Mô tả
Trung Quốc cảnh báo hành động liên minh quân sự ở Châu Á; Việt Nam đang cân nhắc các phương án, kể cả đấu tranh pháp lý và gửi thông cáo về tình hình Biển Đông lên Liên Hợp Quốc; Việt Nam – Philippines bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông; Indonesia kêu gọi giải quyết vấn đề Biển Đông một cách hòa bình; Mỹ ủng hộ các biện pháp pháp lý giải quyết tranh chấp biển; Philippines và Indonesia ký kết hiệp ước phân định ranh giới biển
Kích thước
1.53 MB
Ngày tạo:
28-05-2014
Lượt xem
368