Tên

Biển Đông tuần qua (từ 19/11-25/11)

Mô tả
ASEAN muốn có hiệp ước ngăn chặn xung đột ở Biển Đông; Hội thảo Khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 4 tại Việt Nam; Trung Quốc phản đối quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông và phát hành bản đồ “thành phố Tam Sa”; Việt Nam phản đối Trung Quốc in đường lưỡi bò trong hộ chiếu; Philippines sẽ tổ chức hội nghị 4 nước ASEAN về Biển Đông; Úc muốn có một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông; Mỹ kêu gọi kiềm chế trong tranh chấp biển
Kích thước
1.11 MB
Ngày tạo:
03-12-2012
Lượt xem
497