Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 19/1-25/1)

Mô tả
Trung Quốc phản ứng bình luận của Mỹ về Biển Đông; Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động phi pháp ở Trường Sa; Philippines quan ngại hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc ở Biển Đông; Mỹ trông đợi Malaysia thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông; Mỹ-Ấn Độ kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp biển
Kích thước
943.35 KB
Ngày tạo:
29-01-2015
Lượt xem
390