Tên

Biển Đông tuần qua (từ 18/6-24/6)

Mô tả
Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển; Trung Quốc thành lập thành phố cấp địa khu Tam Sa, tiến hành khảo sát chất lượng môi trường 7 đảo ở Hoàng Sa, phản đối Luật Biển Việt Nam và điều thêm tàu đến Bãi cạn Scarborough;  Philippines sẽ điều động tàu trở lại bãi cạn Scarborough; Mỹ kêu gọi Trung,Phi giải quyết hòa bình tranh chấp.
Kích thước
1.31 MB
Ngày tạo:
27-06-2012
Lượt xem
363