Tên

Biển Đông tuần qua (từ 17/10-23/10)

Mô tả
Việt Nam bác bỏ chỉ trích đối với Thỏa thuận Việt – Trung về Biển Đông; Trung Quốc cảnh bảo Ấn Độ về thỏa thuận thăm dò dầu khí với Việt Nam; Học giả Trung Quốc phủ nhận Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển; Va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và tàu chiến Philíppin; Philíppin xin lỗi Trung Quốc về sự cố Biển Đông; Hàn Quốc tặng tàu chiến cho Philíppin; Nhật, ASEAN thúc đẩy an ninh biển; Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Ma-lai-xi-a là những sự kiện chính liên quan đến Biển Đông trong tuần qua
Kích thước
246.20 KB
Ngày tạo:
18-10-2011
Lượt xem
325