Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 15/9-21/9)

Mô tả
Trung Quốc phát hiện mỏ khí đốt lớn ở Biển Đông và phản đối thỏa thuận dầu khí Việt-Ấn ở Biển Đông; Philippines kêu gọi sự ủng hộ của Châu Âu trong tranh chấp biển; Ấn Độ lên tiếng việc Trung Quốc phản đối Việt-Ấn hợp tác dầu khí; Mỹ bác đề nghị của Trung Quốc ngừng bay do thám trên biển
Kích thước
806.32 KB
Ngày tạo:
23-09-2014
Lượt xem
172