Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 15/6-21/6)

Mô tả
Việt - Trung nhất trí kiểm soát tốt bất đồng trên Biển Đông; Trung Quốc tuyên bố hoàn tất giai đoạn cải tạo đất; Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản ở Hoàng Sa; Malaysia không chấp nhận yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc; Mỹ thúc giục Trung Quốc không quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông; Nhật Bản chỉ trích hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc
Kích thước
1.10 MB
Ngày tạo:
24-06-2015
Lượt xem
345