Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 15/12-21/12)

Mô tả
Tòa Trọng tài ra Thông báo mới về vụ kiện của Philippines; Trung Quốc triển khai tàu tuần tra lớn nhất vào năm 2015; Tổng thống Indonesia khẳng định chiến lược hướng về biển; Ấn Độ cung cấp cho Việt Nam tàu tuần tra cao tốc; Mỹ thắt chặt việc giám sát hành động trên biển của Trung Quốc
Kích thước
1.01 MB
Ngày tạo:
07-01-2015
Lượt xem
505