Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 14/4-20/4)

Mô tả
Tổng thống Mỹ sắp công du Châu Á; Tàu khảo sát khoa học Hải dương của Trung Quốc ra Biển Đông; Ủy ban An ninh quốc gia Trung Quốc họp phiên đầu tiên; Việt Nam ra mắt lực lượng Kiểm ngư; Singapore khẳng định không đứng về bên nào trong tranh chấp biển
Kích thước
967.56 KB
Ngày tạo:
22-04-2014
Lượt xem
297