Tên

Biển Đông tuần qua (từ 14/11-20/11)

Mô tả
Hội nghị Thượng đỉnh đông Á lần thứ 6 diễn ra tại Bali, Inđônêxia; Trung Quốc phản đối thảo luận Biển Đông tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á; Thượng đỉnh Đông Á bác bỏ lập luận về Biển Đông của Trung Quốc; Lãnh đạo Việt-Trung trao đổi về Biển Đông bên lề hội nghị APEC; Philíppin bác bỏ đòi hỏi chủ quyền mới trên Biển Đông của Trung Quốc; Mỹ cấp thêm tàu chiến cho Philíppin; Mỹ, Úc ủng hộ Philíppin về vấn đề Biển Đông là những sự kiện chính liên quan đến Biển Đông trong tuần qua.
Kích thước
269.77 KB
Ngày tạo:
21-11-2011
Lượt xem
192