Tên

Biển Đông tuần qua (từ 13/2-19/2)

Mô tả
Tuần qua: Báo cáo “Tài nguyên Năng lượng Biển ở Châu Á: Thể chế Pháp lý và Hợp tác”; Việt - Trung sẽ giải quyết hòa bình các bất đồng trên biển; Ngân sách Quốc phòng Trung Quốc 'tăng gấp đôi vào 2015'; Việt - Nga hợp tác phát triển tên lửa hành trình; Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải trên Biển Đông; Công ty BP của Anh khai thác dầu khí ở Biển Đông
Kích thước
2.35 MB
Ngày tạo:
20-02-2012
Lượt xem
384