Tên

Biển Đông Tuần Qua (từ 12.11-18.11)

Mô tả
ASEAN nhấn mạnh việc giải quyết hòa bình tranh chấp biển; Trung Quốc trấn an khu vực về COC; Singapore lo sợ ASEAN phải chọn bên giữa Mỹ và Trung Quốc; Indonesia thúc đẩy khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; Nhật Bản lo ngại các hành động quân sự hóa ở Biển Đông.
Kích thước
983.46 KB
Ngày tạo:
20-11-2018
Lượt xem
177